Основи медіації

Кваліфікаційна сертифікована програма є першою теоретично-практичною частиною підготовки професійних медіаторів відповідно до законодавства України. Учасники програми отримають кваліфікаційні сертифікати, а також отримають наступні знання та базові практичні навички:

1) основи медіації: принципи, властивості, стадії, інструменти, підходи, сфери застосування та різновиди медіації;
2) вимоги до професійних медіаторів, їх ролі, функцій, компетенцій;
3) основи конфліктології, безконфліктного спілкування, ефективних комунікацій;
4) основи ефективного ведення інтегративних перемовин;
5) основи та методи розвитку власного емоційного інтелекту;
6) стандарти медіації;
7) етика медіатора;
8) діловодство та документообіг медіації;
9) законодавство України, яке регулює медіацію.

Програма: в обсязі 90 ак.год, (що еквівалентні 3 кредитам ЄКТС), з них 10 год. відпрацювання практичних завдань; 55 відео-уроків дистанційного навчання у режимі відкладеного часу, 55 міні-тестів.

Друга, практична частина підготовки медіаторів викладається як окрема кваліфікаційна сертифікована навчально-практична програма МАБН "Практикум професійного медіатора". Друга частина включає 72 ак.год практичного відпрацювання навичок медіатора, проводиться як "живий" тренінг та дистанційне навчання у режимі реального часу.