Знайомство з медіацією для профспілок

Сертифікована програма розроблена для профспілок, а саме для:
 • Керівників та активістів професійних спілок
 • Членів професійних спілок, які приймають активну участь у веденні соціального діалогу з роботодавцями та представниками органів влади всіх рівнів

Параметри програми: 14 відео-уроків, 12 міні-тестів, всього зараховується 20 год., (з них 6 год. самостійне відпрацювання домашніх практичних завдань).

Термін проходження програми: 60 днів.

МАБН (далі – Академія) розробляє власні, авторські сертифіковані навчальні програми. Всі навчальні програми затверджуються/акредитуються Вченими радами Академії та Міжнародного Науково-Технічного університету імені академіка Юрія Бугая (МНТУ), який є співзасновником Академії (більше інформацію про МНТУ можна отримати на сайті МНТУ https://www.istu.edu.ua/)

Пройшовши цю програму, члени профспілок отримають спільний СЕРТИФІКАТ Академії та МНТУ, а також наступні базові знання:
 • Що таке МЕДІАЦІЯ, навіщо вона потрібна керівникам та членам професійних спілок
 • ПРИНЦИПИ ТА ВЛАСТИВОСТІ медіації
 • Хто такий МЕДІАТОР, його функції та компетенції
 • Принципові відмінності МЕДІАЦІЇ ТА ПЕРЕМОВИН
 • Чим відрізняються функції та поведінка медіатора та перемовника, і як це впливає на процес медіації та перемовин
 • Огляд ПРОЦЕСУ медіації
 • Коротка ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЙ (ЕТАПІВ) медіації
 • Що таке «МЕДІАБЕЛЬНІСТЬ КЕЙСІВ», хто, коли та як її визначає
 • Як МОЖНА СТАТИ медіатором
 • СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ та різновиди медіації
 • ЗАКОНОДАВЧА БАЗА здійснення медіації в Україні
 • Документообіг в медіації, юридичні документи в медіації, їх юридична сила.
Базуючись на отриманих базових знаннях, кожен учасник програми зможе:
 • прийняти усвідомлене рішення, чи потрібно йому ставати професіональним медіатором (підготовка професіональних медіаторів потребує чимало часу та коштів, отже таке рішення краще приймати на основі відповідних базових знань)
 • ефективно використовувати медіацію у своїй роботі, коли це корисно, залучаючи високопрофесійних фахівців-медіаторів (набагато легше вибирати фахівця у тій сфері, з якою ми, принаймні, добре знайомі)
Для тих, хто хоче стати медіатором-професіоналом ми пропонуємо програму МАБН "Основи медіації".
Сертифіковані програми Академії включають:
 • відео-уроки;
 • домашні завдання до кожного уроку для практичного закріплення матеріалу уроку;
 • міні-тести до кожного уроку для самоперевірки засвоєння матеріалу уроку;
 • додаткову літературу за темою програми (для самостійного опрацювання).
Сертифікат програми видається за умови:
 • виконання всіх міні-тестів до кожного уроку;
 • набрання 65% та більше кількості вірних відповідей на завдання за сукупністю всіх міні-тестів програми/курсу.
Якщо за результатом проходження програми кількість вірних відповідей менше 65%, Ви можете пройти повторний єдиний тест за програмою в кінці програми.
Сертифікати програм Академії

Сертифікати програм Академії є спільними сертифікатами Міжнародної Академії безперервного навчання та Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая. Сертифікати містять:

 • Логотипи Міжнародної Академії безперервного навчання та Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
 • Унікальний серійний номер
 • Прізвище та ім’я українською та англійською мовами
 • Назву навчальної програми/курсу українською та англійською мовами
 • Термін проходження навчання та дату видачі сертифікату
 • Кількість акредитаційних годин, зарахованих за проходження програми/курсу
 • Підписи ректорів Міжнародної Академії безперервного навчання та Міжнародного науково-технічного університету імені академіка та печатки, а також печатки цих інституцій
При проходженні сертифікованої програми/курсу Академії ВИ ОТРИМУЄТЕ:
 • спільний сертифікат зразка Академії та МНТУ (зразок сертифіката розміщено на сайті Академії);
 • теоретичні знання та базові практичні навички за темою обраної програми/курсу;
 • зворотній зв'язок з авторами/тренерами програми/курсу, відповіді на ваші запитання;
 • необмежений доступ у зручний для вас час до обраних курсів та навчальних програм у особистому кабінеті. Цей кабінет відкривається для вас після реєстрації на навчальній програмі/курсу та оплати програми/курсу;
 • можливість продовжити поглиблене вивчення теми за іншими програмами Академії;
 • можливість участі у «живих практикумах» за обраними темами програм/курсів для розвитку практичних навичок (відповідно до розкладу проведення практикумів, додаткова інформація – на сайті Академії).